dimarts, 26 d’agost de 2008

Presentació del Projecte Pandion


Fins a l'últim quart del segle XX l'àguila pescadora (Pandion haliaetus) estava present com a espècie nidificant en terres empordaneses. Des d'aleshores, les observacions fetes corresponen a individus migrants o hivernants. L'objectiu del projecte és realitzar un estudi de viabilitat per a la reintroducció de l'àguila pescadora a la conca del Fluvià i als Aiguamolls de l'Empordà, en la que seria el retorn a Catalunya (actualment no cria enlloc del país).

Aquest estudi de viabilitat analitzarà diversos aspectes de l’hàbitat del riu Fluvià, contribuint als estudis de base per a la implantació d'un corredor biològic al llarg de la conca del Fluvià, entre els parcs naturals dels Aiguamolls de l’Empordà i la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Finalment, per a la realització del projecte es comptarà amb la participació del voluntariat de l’APNAE, que realitzarà tasques diverses com ara estudis de vegetació, control de l'estat de les línies elèctriques properes o que creuen la zona entre d'altres.

El projecte general de l’APNAE és la reintroducció de l'àguila pescadora (Pandion haliaetus) a la conca del Fluvià i als Aiguamolls de l'Empordà, però en aquesta convocatòria d’ajuts només es demana col·laboració en la realització de l’estudi de viabilitat, pas previ i imprescindible per tirar endavant una reintroducció de fauna. Si els resultats són els adequats, es durà a terme el projecte de reintroducció de l'espècie mitjançant la tècnica del hacking, amb polls procedents del nord d’Europa. Com a precedent es pot esmentar la reintroducció de l'àguila pescadora al Parque Natural del los Alcornocales (comarca de la Janda, província de Cádiz) per part de la Junta de Andalucía.


L'estudi de viabilitat consta de les següents parts:

-Recerca de cites antigues referents a la nidificació de l'espècie a la zona.

-Recerca dels llocs òptims de cria en funció de l'estat de l'hàbitat (vegetació, pressió antròpica, etc).

-Recerca bibliogràfica sobre els estudis de qualitat de l'aigua i càrrega tròfica del riu Fluvià.

Podeu segui l'evolució del projecte a http://projecte-pandion.blogspot.com/.